Vergoedingen

Begeleiding en behandeling voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar

Educonsult heeft contracten met alle Zeeuwse gemeenten. Ondersteuning voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar wordt door de gemeente vergoed. 

 

Om in aanmerking te komen voor zorg kunt een verwijzing bij uw huisarts of gemeentelijke toegang aanvragen. Deze verwijzing neemt u mee naar het intakegesprek. U krijgt van de verwijzer informatie over de verschillende jeugdhulpaanbieders in uw regio die deze ondersteuning kunnen bieden. 

Ondersteuning thuis en op school

Als er zowel thuis als op school ondersteuning nodig is, komt een deel van de vergoeding van de gemeente en een deel van het samenwerkingsverband van de scholen. Het kan zijn dat er doelen voor de thuissituatie en doelen voor de schoolsituatie worden opgesteld. 

Educonsult vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren, indien mogelijk, niet door teveel verschillende hulpverleners worden begeleid. Wij streven er dan ook naar te zorgen voor één gezicht, op school en thuis. 

Diagnostiek

Zowel diagnostisch onderzoek als behandeling binnen de basis GGZ worden vergoed door de gemeente. U kunt een doorverwijzing voor basis GGZ vragen bij uw eigen huisarts of via uw gemeente.

Intelligentieonderzoek wordt niet vergoed door de gemeentes. U kunt zelf nagaan bij uw zorgverzekering of zij (een deel) van het onderzoek vergoeden.