Vergoedingen

Begeleiding en behandeling voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar

Educonsult heeft contracten met alle Zeeuwse gemeenten. Als u onze behandeling of begeleiding nodig heeft voor uw kind dan krijgt u niet meer te maken met de zorgverzekeringswet, maar met de gemeente waarin u woont. Dat wil zeggen dat zorg voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar ook door de gemeente wordt vergoed. De gemeente bespreekt met u welke zorg nodig is en voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

 

Wij raden u aan een afspraak te maken bij het loket van uw gemeente. U kunt telefonisch of per e-mail vragen stellen over de procedure. De medewerker van uw gemeente maakt met u een afspraak, in de meeste gevallen bij u thuis. Samen met u wordt gekeken welke zorg er nodig is. U krijgt ook informatie over de verschillende zorgaanbieders in uw regio die deze zorg kunnen bieden. Indien u van tevoren al weet dat u bij Educonsult terecht wilt voor de ondersteuning dan kan iemand van Educonsult aansluiten bij het gesprek met de medewerker van de gemeente. 

 

Ondersteuning thuis en op school

Als er zowel thuis als op school ondersteuning nodig is, komen vergoedingen uit verschillende 'potjes'. De medewerker van de gemeente waarin u woont stelt met u de doelen van de ondersteuning op. Het kan zijn dat er doelen voor de thuissituatie en doelen voor de schoolsituatie worden opgesteld. De gemeente zal in dat geval de ondersteuning thuis vergoeden en in gesprek gaan met het samenwerkingsverband over de vergoeding van de ondersteuning op school. 

Educonsult vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren, indien mogelijk, niet door teveel verschillende hulpverleners worden begeleid. Wij streven er dan ook naar te zorgen voor één gezicht, op school en thuis. 

Diagnostiek

Trajecten in zowel diagnostiek als behandeling binnen de basis GGZ worden vergoed door de gemeente. U kunt een doorverwijzing voor basis GGZ vragen bij uw eigen huisarts of via het zorgloket van uw gemeente.

Intelligentieonderzoek wordt niet vergoed door de gemeentes. U kunt zelf nagaan bij uw zorgverzekering of zij (een deel) van het onderzoek vergoeden.

Dyslexieonderzoek en -behandeling wordt door de gemeente vergoed, indien er sprake is van EED (ernstige enkelvoudige dyslexie). 

18 jaar en ouder

Psychologische of orthopedagogische zorg wordt in sommige gevallen vergoed vanuit de zorgverzekering. Hoeveel u vergoed krijgt kan per zorgverzekeraar verschillen. U wordt geadviseerd de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering te raadplegen en/of contact op te nemen met uw verzekeraar.

 

 

  • Scherpe tarieven
  • Praktisch & werkbaar
  • Positieve benadering
  • Ontzorgend & proactief