Tarieven en vergoedingen

Tarieven

 

Voor Scholen:

Ambulante begeleiding / individuele begeleiding

Vrijblijvend informatief gesprek voor scholen                                                                     Gratis

 

Intakegesprek individuele leerlingbegeleiding  op school                                            €77,50 (p/u)*

(ambulant begeleider of orthopedagoog)

 

Maatwerk ondersteuning                                                                                                            €77,50 (p/u)*

(ambulant begeleider of orthopedagoog)

                                                          

Maatwerk ondersteuning                                                                                                            €72,50 (p/u)*

(minimaal 10 uren per week, denkt u hierbij aan een langdurig traject

van ondersteuning binnen uw school)  

 

Maatwerk ondersteuning                                                                                                            €67,50,- (p/u)*

(minimaal 20 uren per week, denkt u hierbij aan een langdurig traject

van ondersteuning binnen uw school) 

 

Voor ouders / verzorgers:

Onderzoek

Onderzoek basis-GGZ                                                                                                      volledige vergoeding gemeente

Intelligentieonderzoek                                                                                                     €450,-

Dyslexieonderzoek (incl. intelligentieonderzoek)                                                  €750,-

Dyslexieonderzoek (**excl. intelligentieonderzoek)                                             €450,-

Dyslexieonderzoek * vanaf tweede klas voortgezet onderwijs                         €520,-

Dyscalculieonderzoek (incl. intelligentieonderzoek)                                           €850,-

Dyscalculieonderzoek (**exl. intelligentieonderzoek)                                           €550,-

Dyscalculieonderzoek * vanaf tweede klas voortgezet onderwijs                    €620,-

Procesonderzoek rekenen                                                                                               €495,-

Hoogbegaafdheidsonderzoek                                                                                        op aanvraag (maatwerk) 

*Voor leerlingen vanaf de tweede klas van het voortgezet onderwijs komt het intelligentieonderzoek te vervallen. Wij nemen dan alleen de onderdelen af uit het intelligentieonderzoek die noodzakelijk zijn. Dat kost minder tijd. Daarom geldt voor dit onderzoek enkel een toeslag van €70 euro bovenop het dyslexie- of dyscalculieonderzoek.

** Dyslexie- en dyscalculieonderzoek zonder intelligentieonderzoek kan bij kinderen tot de tweede klas van het voortgezet onderwijs alleen uitgevoerd worden indien er een recent intelligetienonderzoek aanwezig is.

 

Trainingen

Training zelfvertrouwen (faalangstreductietraining)

Aantal bijeenkomsten: 8 groepsbijeenkomsten van 75 minuten, vooraf gegaan door een individueel intakegesprek voor ouders/verzorgers en leerling.

Groepsgrootte: minimaal 6 leerlingen, maximaal 10 leerlingen.

Kosten: €200,-* per leerling, inclusief intakegesprek en materialen.

 

Training sociale vaardigheden

Aantal bijeenkomsten: 8 groepsbijeenkomsten van 75 minuten, vooraf gegaan door een individueel intakegesprek voor ouders/verzorgers en de leerling.

Groepsgrootte: minimaal 6 leerlingen, maximaal 10 leerlingen.

Kosten: €200,-* per leerling, inclusief intakegesprek en materialen.

 

Training Examenvrees de baas!

Aantal bijeenkomsten: 6 groepsbijeenkomsten van 75 minuten.

Groepsgrootte: minimaal 6 leerlingen, maximaal 10 leerlingen.

Kosten: €150,-* per leerling, inclusief materialen.

 

Training Cito-stress

Aantal bijeenkomsten: 8 groepsbijeenkomsten van 75 minuten.

Groepsgrootte: minimaal 6 leerlingen, maximaal 10 leerlingen.

Kosten: €160,-* per leerling, inclusief materialen.

 

Training begaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs

Aantal bijeenkomsten: 8 groepsbijeenkomsten van 75 minuten.

Groepsgrootte: minimaal 6 leerlingen, maximaal 10 leerlingen.

Kosten: €225,- *, inclusief materialen.

 

Brugklastraining voor (hoog)begaafden

Aantal bijeenkomsten: 6 bijeenkomsten van 1,5 uur (3 bijeenkomsten voor de zomervakantie en 3 bijeenkomsten na de zomervakantie).

Groepsgrootte: minimaal 6 leerlingen, maximaal 10 leerlingen.

Kosten: €200,-* per leerling.

 

* Diensten die betrekking hebben op begeleiding binnen het onderwijs zijn vrijgesteld van BTW. Indien hier uitzonderingen op van toepassing zijn zullen wij u dit nadrukkelijk en voor aanvang van de activiteiten mededelen.