Terug naar school

Terug naar school

Er zijn heel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. Bij het grootste deel van de kinderen die thuiszitten spelen meerdere redenen tegelijk een rol.

De meest voorkomende redenen waarom kinderen niet meer naar school kunnen zijn:

  • Psychische problemen: (vermoedens van) angsten, fobieën, psychische problematiek, psychiatrische stoornis
  • Gedragsproblemen: problematisch gedrag naar anderen
  • Wachten op opvang: de opnemende instelling is niet in staat direct actie te ondernemen
  • Bureaucratie: regels en procedures, waarbij geen rekening gehouden wordt met de problematiek van de jongere
  • Thuisproblematiek: ontbreken van structuur, onvoldoende houvast, onrust, gebroken gezin, ouders met psychiatrische stoornis

Wat kan Educonsult doen?

Wij vinden dat kinderen en hun ouders gebaat zijn bij snelle en professionele hulp. Wij bieden de mogelijkheid om door één hulpverlener te ondersteunen, zowel thuis als op school. Als kinderen of jongeren het spannend vinden om terug naar school te gaan, is het fijn als ze dit samen met iemand kunnen doen.

-          Thuis werken aan schoolwerk, plannen, zelfvertrouwen, psychische begeleiding

-          Begeleiding en/of behandeling toegespitst op het kind/ de jongere: maatwerk

-          Samen stap voor stap terug naar school, met een bekende en vertrouwde begeleider

-          In gesprek met school over haalbare doelen

-          Tips voor de school m.b.t. eventuele aanpassingen, uren, hulpmiddelen

-          Langzaam afbouwen van zorg als het kind/ de jongere weer op school is, we blijven bereikbaar

-          Training sociale vaardigheden

-          Bij gedragsproblematiek: een combinatie van toezicht op school en begeleiding en/of behandeling

Hoe komt mijn kind in aanmerking voor deze ondersteuning?

 

 

Er zijn verschillende partijen die kunnen signaleren of er factoren zijn die leiden tot het thuis komen te zitten van een kind of jongere. Denk daarbij aan ouders, docenten, mentoren, schoolmaatschappelijk werk of de leerplichtambtenaar. Gemeentes zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp. Ouders kunnen bij de gemeente waarin zij wonen aangeven dat er hulp nodig is. Er komt dan iemand van de gemeente op huisbezoek om samen te bespreken wat er nodig is. Samen met de ouders worden doelen opgesteld. In het geval van kinderen of jongeren die niet meer naar school kunnen, worden er doelen voor thuis en op school opgesteld. Voor de doelen op school worden afspraken gemaakt met het samenwerkingsverband.

Onze begeleidingsvormen worden vergoed door het samenwerkingsverband of de gemeente. In sommige gevallen vergoeden zij beiden een deel. Door onze contractering bij de Zeeuwse gemeentes en contacten bij de Zeeuwse scholen kan dit vlekkeloos in elkaar overlopen.

Wilt u onze ondersteuning voor uw kind?

Dan kunt u contact opnemen met de gemeente waarin u woont. U kunt bij hen aangeven dat u wenst dat de invulling van de ondersteuning via Educonsult verloopt. Natuurlijk kunt u ook direct met ons contact opnemen als u vragen heeft over onze dienstverlening. Dat kan via ons contactformulier of telefonisch.