Supervisie

Supervisie

Educonsult verzorgt supervisietrajecten voor de medewerkers van onderwijsinstellingen. Supervisie is een individueel leertraject onder leiding van een supervisor waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl.

 

Supervisie geeft zicht op welke situaties iemand problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe hij/zij hiermee omgaat en welke alternatieven er zijn. Bij supervisie ligt het accent op het leren voor toekomstige situaties, waardoor de kwaliteit van het werk en de deskundigheid van de deelnemer verbetert.