Intervisie

Intervisie

Om de deskundigheid van medewerkers te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren verzorgt Educonsult begeleide intervisiebijeenkomsten. Intervisie versterkt het lerende vermogen van de organisatie. Een intervisiegroep biedt een veilige omgeving voor dit leerproces.

 

Intervisie is gericht op persoonlijk handelen en concrete oplossingen. Door het hanteren van een juiste open vraagstelling, analyse en advisering, wordt gewerkt aan oplossing van professionele vraagstukken, werkproblemen, interne veranderingen, werkdruk, leervragen of persoonlijk handelen.

 

De intervisiebijeenkomsten worden geleid door een ervaren en gediplomeerd begeleider. De lengte van het intervisietraject wordt naar behoefte bepaald.