Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding op maat

Wij geloven dat alle leerlingen recht hebben op ondersteuning, zowel de leerling met indicatie als de leerling zonder indicatie. Onze manier van ondersteuning is voor alle leerlingen uit een klas beschikbaar. De begeleider is aanwezig in de klas en maakt deel uit van het docententeam. Hierbij gaat de begeleider uit van de wensen en behoeften van de docenten. Een voordeel van teamgericht werken is dat de begeleider actief werkt aan het versterken van competenties van docenten. Door samen te werken vindt deskundigheidsbevordering plaats. 

 

Door in de klas te werken ontstaat er een beter zicht op wat er in de klassen speelt. De begeleider is op de plek waar het gebeurt. Hierdoor is de ondersteuning op maat en effectief. Bovendien is de begeleider laagdrempelig te benaderen voor de leerlingen. Handelingsgerichte adviezen staan bij ons centraal; docenten krijgen van onze medewerkers duidelijke handvatten en hulpmiddelen voor praktijksituaties.

 

 

Onze werkwijze

 • Begeleider is onderdeel van het team, laagdrempelig benaderbaar
 • Verminderen van werkdruk bij docenten door waar nodig ondersteuningstaken over te nemen
 • Deskundigheidsbevordering docenten door samen te werken in de klas
 • Concrete, praktische en vooral werkbare handvatten voor leerlingen en docenten
 • Geen onnodige administratie, rapportage direct in het het systeem van de school zelf
 • Iedere leerling in beeld, ook begeleiding voor leerlingen zonder indicatie
 • Kwalitatief hoogstaande ondersteuning door een HBO+ of WO opgeleide medewerker met expertise die aansluit bij de vraag van het team
 • Voorkomen van schooluitval, in samenwerking met gemeenten ‘thuiszitters’ terug naar school brengen
 • Hogere kwaliteit, meer uren begeleiding, lagere prijs: het kan!

Efficiënt werken

 • Bruto uren zijn gelijk aan netto uren
 • Lage tarieven
 • Geen extra kosten voor administratie- en reistijd

Dat betekent meer ondersteuning voor hetzelfde budget!

 • Deskundigheidsbevordering docenten ‘on the job’
 • Alle leerlingen mogen aanspraak maken op begeleiding
 • Eén gezicht in begeleiding thuis en op school mogelijk

Hogere kwaliteit en minder schooluitval!

 

Waarom Educonsult?

Naast het ontwikkelen van deze unieke en vraaggerichte werkwijze vindt u bij ons alles onder één dak. Maak afspraken met ons over wat uw onderwijsinstelling nodig heeft. Alle combinaties zijn mogelijk. Educonsult biedt naast ambulante begeleiding:

 • Begeleiding thuis (via Jeugdwet)                                                         
 • Diagnostiek leerproblematiek
 • Diagnostiek en behandeling binnen de Basis GGZ (handelingsgericht voor thuis én school)
 • Ondersteuning bij hoogbegaafdheid
 • Thuiszitters terug naar school begeleiden (combinatie thuisbehandeling en ambulante begeleiding)
 • Groepstrainingen voor leerlingen
 • Individuele coaching van docenten
 • Begeleide intervisie voor docenten
 • Dyslexieonderzoek en dyslexiebehandeling (behandeling op de eigen school al vanaf 2 leerlingen mogelijk!)