Systeemtherapie

Systeemtherapie

Systeemtherapie wordt ook wel gezinstherapie genoemd. Belangrijk is dus dat de naasten van de jongere, zoals ouders en broers/zussen betrokken worden bij de therapie. Er is veel aandacht voor onderlinge relaties en interactiepatronen en de verbetering hiervan. De omgeving en leefsituatie van de jongere zijn van invloed op de ondersteuningsvraag. Tijdens de therapie wordt hier aandacht aan besteed.