Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek

Educonsult verzorgt psychologisch onderzoek voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Onderzoek doen wij op een handelingsgerichte manier. Het doel van het onderzoek is vooral om u en uw kind inzicht te geven en handvatten voor praktische situaties aan te reiken.

 

Psycho-educatie volgt na de onderzoeksfase. Soms komt er na het onderzoek het advies voor behandeling. Dit gebeurt altijd in overleg.

 

Educonsult verzorgt onderzoek bij onder andere:

  • Autisme
  • ADD en ADHD
  • Depressie
  • Concentratieproblemen
  • Druk en impulsief gedrag
  • Angst

Thuis en op school

Soms is het fijn als er naast onderzoek of behandeling ook ondersteuning is in de thuissituatie of op school. Educonsult biedt ook pedagogische thuisbegeleiding en ambulante begeleiding op scholen. Waar nodig kan dit in een doorgaande lijn worden ingezet. Dit gebeurt altijd in overleg.

Wie?

Onderzoek wordt verzorgd door ons team van orthopedagogen en psychologen. Zij zijn gespecialiseerd in de richting kind en jeugd en ingeschreven bij het NIP, NVO, BIG-register en SKJ-register. 

Vergoeding

Onderzoek wordt vergoed door het loket van uw gemeente. Educonsult heeft contracten met alle Zeeuwse gemeenten. U kunt een verwijzing voor basis-GGZ aanvragen bij de gemeente of bij uw eigen huisarts. U kunt daarna rechtstreeks met ons contact opnemen voor het plannen van een intakegesprek. Dit kan telefonisch of via het contactformulier op de website.