Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek

 

Educonsult biedt voor kinderen en jongeren van 6 tot 17 jaar intelligentieonderzoek. Onze wachttijden zijn kort, binnen een week na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Het onderzoek kan meestal binnen drie weken plaatsvinden. De intake en het onderzoek zien er als volgt uit:

Intakegesprek

U wordt, indien gewenst samen met uw kind, uitgenodigd voor een intakegesprek. Het intakegesprek vindt plaats aan de Kuiperspoort in Middelburg en duurt ongeveer een uur. U krijgt na afloop van dit gesprek een vragenlijst mee naar huis. De vragenlijst kan door u en eventueel andere opvoeders (kinderopvang / docent) ingevuld worden. Het gaat om de SEV vragenlijst, die inzicht geeft in de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Het invullen van deze vragenlijst is niet verplicht, wij bespreken met u de meerwaarde van de SEV in combinatie met het intelligentieonderzoek.

Onderzoek

Binnen twee weken na het intakegesprek komt uw kind voor het intelligentieonderzoek. Dit onderzoek duurt een ochtend (3-4 uur). Ouders mogen als zij dit willen in de wachtkamer wachten. Het onderzoek wordt altijd uitgevoerd door dezelfde orthopedagoog die de intake verzorgde. De orthopedagoog spreekt de onderzoeksresultaten en observaties door met onze hoofdbehandelaar.

Uitslagen

U krijgt na afloop van het onderzoek binnen twee tot drie weken de uitslagen van het onderzoek, deze worden per post naar u verzonden. Deze uitslagen omvatten onder andere de IQ gegevens, een uitgebreide beschrijving hiervan en handelingsgerichte adviezen voor ouders en docenten. Hiernaast is er ook een beschrijving van het verslag voor het kind. Dit wordt geschreven in begrijpelijke taal met een uitleg over wat een IQ precies is. Dit is een verslag met een postitieve invalshoek waarin ook duidelijk de sterke kanten van het kind naar voren komen.

Nagesprek

U krijgt de mogelijkheid de onderzoeksresultaten uitgebreid na te bespreken met de orthopedagoog in een persoonlijk gesprek. Dit kan een afrondend gesprek zijn, maar hier kunnen ook afspraken gemaakt worden voor eventuele nazorg of behandeling.

Kosten

De kosten voor dit totale onderzoek inclusief gesprekken en verslag zijn €450,-

Locatie

Alle gesprekken en onderzoeken worden gehouden op onze locatie aan de Nederstraat in Middelburg. Mocht de school of u als ouder dit prettig vinden dan kunnen de gesprekken en onderzoeken ook in een rustige ruimte op school plaatsvinden.

 

 

  • Scherpe tarieven
  • Praktisch & werkbaar
  • Positieve benadering
  • Ontzorgend & proactief