Dyslexiezorg 7-13 jaar

Dyslexiezorg 7-13 jaar

 

Educonsult verzorgt diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED).  Deze zorg wordt vergoed door de gemeente voor kinderen van 7 tot 13 jaar die naar de basisschool gaan.

Indien er niet aan de voorwaarden voor vergoede EED wordt voldaan, kunt u ook particulier bij ons terecht voor een onderzoek naar dyslexie.

Voorwaarden onderzoek EED

Om in aanmerking te komen voor vergoede dyslexiezorg moet er eerst intensieve begeleiding geweest zijn op school. Er moet op school aan een aantal zaken zijn voldaan voordat een kind aangemeld kan worden. De school van uw kind is hiervan op de hoogte. 


Als er sprake is van bijkomende andere problematiek, dan moet deze problematiek  zodanig behandeld zijn, dat deze het onderzoek en de behandeling niet beïnvloedt. 


Aanmelding voor diagnostiek en behandeling gebeurt door de ouders in overleg met de school. De school levert het leerlingdossier aan. Het dossier wordt gecontroleerd door onze behandelaar. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kan het onderzoek plaatsvinden.

Onderzoek

Voordat het dyslexieonderzoek plaatsvindt, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit intakegesprek duurt ongeveer een uur. Het intakegesprek en het onderzoek vinden niet op dezelfde dag. plaats

 

Als uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van EED, geeft de orthopedagoog een positief behandeladvies. Het behandeltraject wordt vooraf met u doorgesproken.

 

Voldoet uw kind niet aan de criteria voor EED, dan kan er nog wel sprake zijn van dyslexie. U kunt in dit geval bij ons terecht voor particulier dyslexieonderzoek. 

 

Behandeling

Het doel van de dyslexiebehandelingen is vlotter en nauwkeuriger leren lezen. Daarnaast wordt aangeleerd om correct te leren spellen en om te corrigeren. Wij maken gebruik van een dyslexie-methode die bewezen effectief is. Er wordt ingezet op het stimuleren en motiveren van het kind om het lezen te oefenen.

 

Ook psycho-educatie vormt een belangrijk onderdeel van de dyslexiebehandelingen. De uitleg wat dyslexie precies inhoudt en wat de oorzaken daarvan zijn geeft veel erkenning en helpt met acceptatie. Het vaak beschadigde vertrouwen op het gebied van leren zal langzaam weer moeten groeien. Door kleine successen groots te vieren, krijgt het kind weer plezier in lezen.

 

De  voortgang wordt periodiek met ouders en school besproken in evaluatiegesprekken. Natuurlijk zijn de lijnen met ouders en school kort zodat zaken rondom de behandelingen altijd met de behandelar besproken kunnen worden.

 

Gemiddeld bestaat de behandeling uit 50 sessies, die wekelijks (tijdens schoolweken) plaatsvinden. Het totale traject van onderzoek en behandeling duurt ongeveer 1,5 schooljaar.

 

Locatie

Wij streven ernaar de behandelingen op de school van uw kind te laten plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is zijn kinderen welkom op onze locatie aan de Nederstraat in Middelburg.

 

Tarieven 

Indien wordt voldaan aan de voorwaarden voor EED onderzoek, worden de kosten voor onderzoek en behandeling door de gemeente vergoed. U heeft hier zelf geen kosten aan.

 

Indien niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan worden de kosten bij uzelf in rekening gebracht. De kosten voor particulier dyslexieonderzoek inclusief gesprekken zijn €750,-.

Indien er recentelijk intelligentieonderzoek heeft plaatsgevonden zijn de kosten van het dyslexieonderzoek  €450,- 

 

Keurmerk

 

Educonsult is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. 

  • Scherpe tarieven
  • Praktisch & werkbaar
  • Positieve benadering
  • Ontzorgend & proactief