Dyslexieonderzoek vanaf 13-14 jaar

Dyslexieonderzoek vanaf 13-14 jaar (voortgezet onderwijs)

 

Educonsult biedt voor kinderen en jongeren vanaf 7 jaar (halverwege groep 4) van de basisschool tot 17 jaar dyslexieonderzoek. Wij hebben geen wachtlijst, binnen een week na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Het onderzoek kan meestal binnen drie weken plaatsvinden. De intake en het onderzoek zien er als volgt uit:

 

Intakegesprek

U wordt, indien gewenst samen met uw kind, uitgenodigd voor een intakegesprek. Het intakegesprek vindt plaats aan de Nederstraat in Middelburg en duurt ongeveer een uur. U krijgt in dit gesprek alle benodigde informatie en er is ruimte voor het stellen van vragen. In het intakegesprek wordt met u besproken of er een intelligentieonderzoek onderdeel zal uitmaken van het totale dyslexieonderzoek.

 

Onderzoek

Binnen twee weken na het intakegesprek komt uw kind, indien dit nodig is, voor het intelligentieonderzoek. Dit onderzoek duurt een ochtend (3-4 uur). Ouders mogen als zij dit willen in de wachtkamer wachten. 

Zo kort mogelijk na het intelligentieonderzoek vindt het dyslexieonderzoek plaats (niet op dezelfde dag). Het onderzoek wordt uitgevoerd door dezelfde orthopedagoog die de intake verzorgde. 

De orthopedagoog spreekt de onderzoeksresultaten en observaties door met onze hoofdbehandelaar.

 

Uitslagen

U krijgt na afloop van het onderzoek binnen twee tot drie weken de uitslagen van het onderzoek, deze worden per post naar u verzonden. Deze uitslagen omvatten onder andere de IQ gegevens, de uitslag van het dyslexieonderzoek, een uitgebreide beschrijving hiervan en handelingsgerichte adviezen voor ouders en docenten. Hiernaast is er ook een beschrijving van het verslag voor het kind. Dit wordt geschreven in begrijpelijke taal met een uitleg over wat dyslexie precies is. Dit is een verslag met een positieve invalshoek waarin ook duidelijk de sterke kanten van het kind naar voren komen.

 

Nagesprek

U krijgt de mogelijkheid de onderzoeksresultaten uitgebreid na te bespreken met de orthopedagoog in een persoonlijk gesprek. Dit kan een afrondend gesprek zijn, maar hier kunnen ook afspraken gemaakt worden voor eventuele nazorg of behandeling.

 

Kosten en vergoedingen

De kosten voor dit totale onderzoek inclusief intelligentieonderzoek en gesprekken zijn €750,-

 

Indien er recentelijk intelligentieonderzoek heeft plaatsgevonden zijn de kosten van het dyslexieonderzoek exclusief intelligentieonderzoek €450,- 

 

Voor leerlingen vanaf de tweede klas van het voortgezet onderwijs komt het intelligentieonderzoek in principe te vervallen. Wij nemen dan alleen de onderdelen af uit het intelligentieonderzoek die noodzakelijk zijn. Dat kost minder tijd. De totale kosten van dit onderzoek zijn  €520,- 

 

Helaas zijn er geen vergoedingen waarop u aanspraak kunt maken bij onderzoek naar dyslexie bij kinderen die naar voortgezet onderwijs gaan. De vergoedingen voor kinderen in de basisschoolleeftijd lopen via de gemeenten. Landelijk is afgesproken dat enkel dyslexiezorg bij EED (ernstige enkelvoudige dyslexie) voor kinderen in de basisschoolleeftijd wordt vergoed door de gemeente.

Locatie

Alle gesprekken en onderzoeken worden gehouden op onze locatie aan de Nederstraat in Middelburg. Mocht de school of u als ouder dit prettig vinden dan kunnen de gesprekken en onderzoeken ook in een rustige ruimte op school plaatsvinden.

 

  • Scherpe tarieven
  • Praktisch & werkbaar
  • Positieve benadering
  • Ontzorgend & proactief