Terug naar school

Terug naar school

Er zijn verschillende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. Kinderen en hun ouders zijn dan gebaat bij snelle en professionele hulp. 

 

Onze begeleiders kunnen zowel thuis als op school ondersteunen. Hierdoor blijft het aantal gezichten beperkt. 

 

-          Thuis werken aan schoolwerk, plannen, zelfvertrouwen, psychische begeleiding

-          Begeleiding en/of behandeling toegespitst op het kind/ de jongere: maatwerk

-          Samen stap voor stap terug naar school, met een bekende en vertrouwde begeleider

-          In gesprek met school over haalbare doelen

-          Tips voor de school m.b.t. eventuele aanpassingen, uren, hulpmiddelen

-          Langzaam afbouwen van zorg als het kind/ de jongere weer op school is

 

Vergoeding

Educonsult heeft contracten met alle Zeeuwse gemeenten. De gemeente neemt de kosten van deze begeleiding op zich. U heeft hier zelf geen kosten aan.

 

U kunt deze begeleiding aanvragen bij het loket van uw gemeente. U kunt ook bij ons terecht met een verwijzing van uw huisarts.