Intensieve thuisbegeleiding

Intensieve Thuisbegeleiding

Educonsult biedt naast ondersteuning voor leerlingen en leerkrachten op school ook pedagogische ondersteuning voor gezinnen. Gezinnen kunnen een indicatie voor deze zorg aanvragen bij de gemeente waarin zij wonen. Voor een groot deel gaat het om gezinnen die met alledaagse kwesties te maken hebben die zij zelf niet (meer) goed kunnen overzien of oplossen. Dat kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van communicatie, conflicthantering, gedragsproblematiek, omgaan met een ontwikkelingsstoornis, structuur aanbrengen of gezag. Soms gaat het ook om het organiseren van materiële en sociale randvoorwaarden voor de opvoeding, zoals financiën, huisvesting, een gezond sociaal netwerk en conflicten met instanties of buren.

 

Doel van het inzetten van deze vorm van thuishulp is het herstel van het normale gezinsleven. Op oplossingsgerichte wijze gaat de begeleider samen met ouders en kinderen op zoek naar hulpbronnen en oplossingen. Belangrijk om te weten is dat ouders/verzorgers zelf de regie behouden, de begeleider zal de zorg voor de kinderen niet overnemen. In gesprek met het hele gezin komen we tot oplossingen voor de problemen. We streven er altijd naar om één begeleider met een gezin te laten samenwerken.

 

Educonsult werkt ook op scholen. Indien alle betrokken partijen dit wensen, kunnen wij zowel thuis als op school begeleiding verzorgen. Soms is het voor een kind of jongere prettig om ondersteund te worden door dezelfde begeleider op beide plekken. Zo houden wij het aantal gezichten beperkt.

Vergoedingen

Educonsult heeft contracten met alle Zeeuwse gemeenten. De gemeente neemt de kosten voor de thuisbegeleiding op zich. U heeft hier zelf geen kosten aan. Wilt u onze ondersteuning voor uw kind? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente waarin u woont. U kunt bij hen aangeven dat u wenst dat de invulling van de ondersteuning via Educonsult verloopt. Natuurlijk kunt u ook direct contact met ons opnemen als u vragen heeft over onze dienstverlening. Dat kan via het contactformulier op onze website of telefonisch op nummer 0118-236031.

300_300_3_186_0_shutterstock_225203698.j

 

  • Scherpe tarieven
  • Praktisch & werkbaar
  • Positieve benadering
  • Ontzorgend & proactief