Intensieve thuisbegeleiding

Intensieve Thuisbegeleiding

Educonsult biedt pedagogische ondersteuning voor gezinnen. Deze gezinnen hebben met alledaagse kwesties te maken die zij zelf niet (meer) goed kunnen overzien of oplossen. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van communicatie, conflicthantering, gedragsproblematiek, omgaan met een ontwikkelingsstoornis, structuur aanbrengen of gezag.

 

Doel van thuisbegeleiding is het herstel van het normale gezinsleven. De begeleider gaat samen met ouders en kinderen op zoek naar hulpbronnen en oplossingen. Ouders behouden hierbij zelf de regie. In gesprek met het hele gezin komen we tot oplossingen.

 

Educonsult werkt ook op scholen. Indien gewenst, kunnen wij zowel thuis als op school begeleiding verzorgen. Zo houden wij het aantal gezichten beperkt.

 

Vergoedingen

Educonsult heeft contracten met alle Zeeuwse gemeenten. De gemeente neemt de kosten voor de thuisbegeleiding op zich. U heeft hier zelf geen kosten aan. Voor de aanvraag kunt u contact opnemen met het loket van uw gemeente. U kunt ook bij ons terecht met een verwijzing van uw huisarts.

 

 

300_300_3_186_0_shutterstock_225203698.j