Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek

Educonsult biedt voor kinderen en jongeren van 6 tot 17 jaar intelligentieonderzoek. De intake en het onderzoek zien er als volgt uit:

Intakegesprek

U wordt, indien gewenst samen met uw kind, uitgenodigd voor een intakegesprek. Het intakegesprek duurt ongeveer een uur. 

Onderzoek

Binnen twee weken na het intakegesprek komt uw kind voor het intelligentieonderzoek. Dit onderzoek duurt een ochtend (3-4 uur). Ouders mogen als zij dit willen in de wachtkamer wachten. Het onderzoek wordt altijd uitgevoerd door dezelfde psycholoog of orthopedagoog die de intake verzorgde. De psycholoog of orthopedagoog spreekt de onderzoeksresultaten en observaties door met onze hoofdbehandelaar.

Uitslagen

U krijgt na afloop van het onderzoek binnen twee tot drie weken de uitslagen van het onderzoek, deze worden per post naar u verzonden. Deze uitslagen omvatten onder andere de IQ gegevens, een uitgebreide beschrijving hiervan en handelingsgerichte adviezen voor ouders en docenten. Hiernaast is er ook een beschrijving van het verslag voor het kind. Dit wordt geschreven in begrijpelijke taal met een uitleg over wat een IQ precies is. Dit is een verslag met een postitieve invalshoek waarin ook duidelijk de sterke kanten van het kind naar voren komen.

Nagesprek

U krijgt de mogelijkheid de onderzoeksresultaten uitgebreid na te bespreken met de psycholoog of orthopedagoog in een persoonlijk gesprek. Dit kan een afrondend gesprek zijn, maar hier kunnen ook afspraken gemaakt worden voor eventuele nazorg of behandeling.

Locatie

Alle gesprekken en onderzoeken worden gehouden op onze locatie aan de Zuidsingel in Middelburg. Mocht de school of u als ouder dit prettig vinden dan kunnen de gesprekken en onderzoeken soms in overleg ook in een rustige ruimte op school plaatsvinden.