Hoogbegaafdheidsonderzoek

Hoogbegaafdheidsonderzoek

 

Voor onderzoek naar hoogbegaafdheid bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar kunt u terecht bij Educonsult. Omdat hoogbegaafdheid méér is dan enkel een hoge IQ-score, werken de ECHA-specialist en de orthopedagoog tijdens dit onderzoek nauw samen.

 

Bij het intakegesprek zijn de orthopedagoog en de ECHA-specialist aanwezig. Indien aanwezig vragen wij om eventuele recente en relevante rapportages mee te nemen naar het intakegesprek. 

 

Met bovenstaande gegevens en de informatie die u tijdens het intakegesprek deelt, zal de ECHA-specialist samen met u een ondersteunings- en/of onderzoeksvraag formuleren. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

-          Advies en ondersteuning bij het aanleren van (meta)cognitieve (leer)strategieën

-          Omgaan met hoogbegaafdheid, soms in combinatie met bijvoorbeeld AD(H)D of autisme

-          Advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers en/of leerkrachten

-          Advies over schoolkeuze

-          WISC-intelligentieonderzoek

-          Andere onderzoeken (bijvoorbeeld naar executieve functies) in overleg

 

Na het intakegesprek maakt de orthopedagoog met u een afspraak voor het intelligentieonderzoek. Ook dit wordt voorafgegaan door een intake, zodat u kunt kennismaken met de orthopedagoog en eventuele vragen kunt stellen of zaken toe kunt lichten. De ECHA-specialist en de orthopedagoog hebben voorafgaand aan het onderzoek overleg.

 

Na het onderzoek ontvangt u een verslag waarin de bevindingen, uitslagen en adviezen beschreven staan. Hierin staan concrete adviezen, ook voor de leerkrachten. Ook wordt er een verslag voor het kind of de jongere zelf bijgevoegd, in begrijpelijke taal en met de nadruk op de kwaliteiten van het kind of de jongere.

 

Ongeveer een week nadat u het verslag ontvangen hebt, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek kunt u met de orthopedagoog en de ECHA-specialist de resultaten en bevindingen bespreken. Indien er vraag of behoefte is aan verdere begeleiding kunnen hierover afspraken gemaakt worden.

Vergoedingen

Educonsult heeft contracten met alle Zeeuwse gemeenten voor het bieden van vergoede jeugdhulp. U kunt bij uw gemeente nagaan of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Heeft u hier vragen over? U kunt ons bereiken via het contactformulier op de website of telefonisch op 0118-236031.

  • Scherpe tarieven
  • Praktisch & werkbaar
  • Positieve benadering
  • Ontzorgend & proactief