Procesonderzoek rekenen

Procesonderzoek rekenen

 

Indien de leerling rekenproblemen heeft maar er niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor een dyscalculieonderzoek bieden wij een procesonderzoek rekenen. Na een intakegesprek met de orthopedagoog volgen er verschillende onderzoeken. Bij dit onderzoek is geen intelligentieonderzoek vereist. Het onderzoek bestaat uit:

  • Observeren van aanpak van het kind bij rekenopdrachten. Welke stappen schrijft het kind op en welke aanpak hanteert het kind bij het oplossen van de rekensom?
  • Uitvragen van de oplossingswijze.
  • Verschillende rekentaken worden aangeboden om een breed beeld te krijgen van de rekenontwikkeling.
  • Door middel van het aanbieden van verschillende niveaus van hulp wordt in kaart gebracht op welke manier de leerling ondersteund dient te worden (structuur aanbrengen, complexitiet verminderen, verbale hulp, materiële hulp, modelleren).

Na afloop van het onderzoek krijgen de ouders een handelingsgericht verslag met de onderzoeksresultaten en adviezen. Bij voorkeur vindt het afsluitende gesprek hierover plaats op school, met ouders en de leerkracht. Met de praktische adviezen en eventuele hulpmiddelen kan de leerkracht direct aan de slag met de leerling.

Mocht er na dit onderzoek en de hulp die de leerling op school ontvangt toch aan de voorwaarden voor een dyscalculieonderzoek worden voldaan, dan kan na een half jaar alsnog een verkort dyscalculieonderzoek uitgevoerd worden. 

Locatie

Het intakegesprek en onderzoeken worden gehouden op onze locatie aan de Zuidsingel in Middelburg. Het nagesprek vindt bij voorkeur plaats op de school van de leerling. Mocht de school of u als ouder dit prettig vinden dan kunnen het intakegesprek en onderzoeken ook in een rustige ruimte op school plaatsvinden.