Dyslexieonderzoek vanaf 13-14 jaar

Dyslexieonderzoek vanaf 13-14 jaar (voortgezet onderwijs)

 

Educonsult biedt voor  jongeren vanaf de tweede klas voortgezet onderwijs tot 17 jaar dyslexieonderzoek. Hoe de intake en het onderzoek verlopen leest u hieronder.

 

Intakegesprek

U wordt samen met uw kind uitgenodigd voor een intakegesprek met een behandelaar. Dit gesprek is vrijblijvend en duurt ongeveer een uur. De behandelaar brengt samen met u in kaart wat er nodig is.

Onderzoek

Zo kort mogelijk na het intakegesprek vindt het dyslexieonderzoek plaats. Dit onderzoek vindt plaats in de ochtend en wordt uitgevoerd door dezelfde behandelaar die de intake verzorgde.  

Uitslagen

Na het onderzoek ontvangt u binnen enkele weken het verslag. Dit wordt per post naar u verzonden. Het verslag bevat de uitslag van het dyslexieonderzoek en handelingsgerichte adviezen voor ouders en docenten. Dit is een verslag met een positieve invalshoek waarin wordt uitgegaan van de krachten van het kind.

 

Nagesprek

In het nagesprek bespreekt u de onderzoeksresultaten uitgebreid met de behandelaar. Dit kan een afrondend gesprek zijn, maar hier kunnen ook afspraken gemaakt worden voor eventuele nazorg of behandeling.

 

Locatie

De gesprekken en het onderzoek vinden plaats op onze locatie aan de Zuidsingel in Middelburg.