Dyscalculieonderzoek

Dyscalculieonderzoek

 

Om een goed onderzoek naar dyscalculie te kunnen doen moet er zijn voldaan aan een aantal voorwaarden.

Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, kan er (nog) geen onderzoek naar dyscalculie worden gedaan. Wel kan er natuurlijk sprake zijn van rekenproblemen. In dit geval kunnen wij een procesonderzoek rekenen doen. Dit onderzoek is handelingsgericht, er wordt onderzoek gedaan naar de ernst en de aard van de rekenproblemen. Voor meer informatie klikt u hier.

 

De voorwaarden voor het uitvoeren van dyscalculieonderzoek zijn:

  • De leerling heeft minimaal een half jaar lang intensieve begeleiding gehad op het gebied van rekenen (60 minuten individuele begeleiding per week).
  • Er moet sprake zijn van een significante rekenachterstand ten opzichte van de algehele individuele ontwikkeling van de leerling. Daarom gaat dit onderzoek altijd samen met een intelligentieonderzoek.
  • De rekenachterstand is dermate ernstig dat de leerling hierdoor gehinderd wordt in het dagelijks leven.

Educonsult biedt voor kinderen en jongeren vanaf eind groep 5 van de basisschool tot 17 jaar dyscalculieonderzoek. De intake en het onderzoek zien er als volgt uit: 

Intakegesprek

U wordt, indien gewenst samen met uw kind, uitgenodigd voor een intakegesprek. Het intakegesprek duurt ongeveer een uur. U krijgt na afloop van dit gesprek eventueel een vragenlijst mee naar huis. 

Onderzoek

Binnen twee weken na het intakegesprek komt uw kind voor het intelligentieonderzoek. Dit onderzoek duurt een ochtend (3-4 uur). Ouders mogen als zij dit willen in de wachtkamer wachten. Het onderzoek wordt altijd uitgevoerd door dezelfde orthopedagoog die de intake verzorgde. De orthopedagoog spreekt de onderzoeksresultaten en observaties door met onze hoofdbehandelaar.

Zo kort mogelijk na het intelligentieonderzoek vindt het dyscalculieonderzoek plaats (niet op dezelfde dag). 

Uitslagen

U krijgt na afloop van het onderzoek binnen twee tot drie weken de uitslagen van het onderzoek, deze worden per post naar u verzonden. Deze uitslagen omvatten onder andere de IQ gegevens, de uitslag van het dyscalculieonderzoek, een uitgebreide beschrijving hiervan en handelingsgerichte adviezen voor ouders en docenten. Hiernaast is er ook een beschrijving van het verslag voor het kind. Dit wordt geschreven in begrijpelijke taal met een uitleg over wat een IQ precies is. Dit is een verslag met een positieve invalshoek waarin ook duidelijk de sterke kanten van het kind naar voren komen. 

Nagesprek

U krijgt de mogelijkheid de onderzoeksresultaten uitgebreid na te bespreken met de psycholoog of orthopedagoog in een persoonlijk gesprek. Dit kan een afrondend gesprek zijn, maar hier kunnen ook afspraken gemaakt worden voor eventuele nazorg of behandeling. 

Locatie

Alle gesprekken en onderzoeken worden gehouden op onze locatie aan de Zuidsingel in Middelburg. Mocht de school of u als ouder dit prettig vinden dan kunnen de gesprekken en onderzoeken ook in een rustige ruimte op school plaatsvinden.