Visie & Werkwijze

Visie & werkwijze

 

U wilt dat iedere leerling op zijn plaats is binnen uw onderwijsinstelling. Docenten begrijpen dat zowel leerlingen met als leerlingen zonder een diagnose een stuk extra ondersteuning kunnen gebruiken. Passend onderwijs biedt juist hier kansen. Onze professionals hebben ruime ervaring in zorg en onderwijs en begrijpen waar docenten dagelijks mee te maken krijgen. Waar de docent dit nodig acht, springen wij in met een passend ondersteuningsaanbod voor de leerling.

Educonsult biedt naast deskundigheid op het gebied van verscheidene diagnoses ook een laagdrempelig ondersteuningsaanbod voor leerlingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Omdat wij vanuit het oogpunt van de docent werken, kunt u van ons efficiënte zorg verwachten. Geen uitgebreide handelingsplannen: docenten kunnen direct aan de slag met onze praktische handvatten.

 

De sleutel tot succes van passend onderwijs ligt in een efficiënte taakverdeling. Docenten hebben een vol takenpakket. Met ons uitgebreide ondersteuningsaanbod, enthousiaste professionals en efficiënte werkwijze neemt Educonsult hen graag de extra zorgtaken uit handen.

Educonsult biedt u:

 • Hoogopgeleide en enthousiaste professionals met feeling voor de behoeften van leerlingen èn van docenten
 • Heldere en concrete handvatten, direct aan de slag
 • Inkoop van ondersteuning op maat
 • Zeer scherpe tarieven
 • Een uitgebreid trainingsaanbod waar alle leerlingen van kunnen profiteren
 • Een pro-actieve werkwijze
 • Efficiënte zorg voor leerlingen, gericht op krachten van de leerling en ontwikkelen van hulpmiddelen
 • Scherpe tarieven
 • Praktisch & werkbaar
 • Positieve benadering
 • Ontzorgend & proactief