Nieuws

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van ouders

Wat vinden ouders van de ondersteuning aan hun kind binnen passend onderwijs? Ouders binnen de samenwerkingsverbanden Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht, Zuid-Kennemerland PO en Helmond-Peelland VO kunnen hier al over meepraten. Deze samenwerkingsverbanden startten vorig jaar al met nieuwe manieren van toewijzen en arrangeren. 23 ouders uit genoemde regio’s delen hun ervaringen.

 

Ouders willen een gelijkwaardig partnerschap

Sommige van de 23 geïnterviewde ouders, vooral die van kinderen met een fysieke beperking, zijn heel erg tevreden over de extra ondersteuning op school. Andere ouders vinden de plek niet passend. Het gaat hierbij vaak om kinderen die specifieke extra begeleiding nodig hebben op het gebied van gedrag, bijvoorbeeld omdat ze ASS of AD(H)D hebben. De ouders geven aan dat ze zelf een belangrijke rol willen spelen bij de inrichting van extra ondersteuning, door middel van een gelijkwaardig partnerschap met de school. Maar dit is vaak niet vanzelfsprekend. Vooral in het voortgezet onderwijs lukt het niet altijd om een goede relatie met een begeleider binnen de school op te bouwen.

 

Communicatie en informatievoorziening kan beter

Verder vinden ouders dat de communicatie en informatievoorziening over het proces van schoolkeuze, toewijzing en plaatsing beter kan. Dit probleem komt vooral naar voren als een leerling van het primair naar het voortgezet onderwijs gaat. Het is voor ouders niet altijd duidelijk wat scholen kunnen bieden aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Tot slot bestaat er ook onzekerheid bij ouders. Zij vragen zich bijvoorbeeld af of hun kind volgend jaar ook nog een passende plek heeft. Continuïteit van ondersteuning is een belangrijk aandachtspunt.

 

Belangrijkste tips van ouders

De geïnterviewde ouders hebben 9 tips voor samenwerkingsverbanden, scholen en andere ouders in het land:

 

Tips van ouders over extra ondersteuning en begeleiding

 • Zorg voor structurele borging van de ondersteuning. Er moet een stevig beleid onder liggen, gesteund en gedragen door iedereen op school.
 • Ga in elke situatie uit van gelijkwaardig partnerschap tussen ouders en school. Beschouw ouders als ervaringsdeskundigen en maak hier gebruik van. Grotere kinderen kunnen ook zelf veel regelen in hun begeleiding. Neem ook hen serieus.
 • De begeleider en de leraren spelen een essentiële rol in de ondersteuning. Investeer hierin als school, bijvoorbeeld door middel van deskundigheidsbevordering en extra tijd. Leraren en begeleiders moeten goed kunnen samenwerken.

Tips van ouders over informatie en voorlichting

 • Informeer ouders bij nieuwe ontwikkelingen altijd goed, vooral over wat het voor hun
  specifieke situatie betekent.
 • Maak voorlichting en training over bepaalde diagnoses en ziektebeelden mogelijk voor begeleiders en leraren. Ouders zijn ook bereid om hier energie in te steken en bijvoorbeeld symptomen en gedrag van kinderen toe te lichten. Voorlichting aan leraren mag niet te vrijblijvend zijn (geen folder in het postbakje zonder ‘follow up’). Leer van goede voorbeelden, praat met ervaren schoolleiders, begeleiders en leraren.
 • Zorg voor concrete informatie en communicatie over wat scholen kunnen betekenen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld via de website. Het gaat hierbij zowel om informatie over begeleidingsmogelijkheden als om mogelijkheden voor praktische aanpassingen. Vooral bij de overgang van po naar vo.

Tips van ouders voor ouders

 • Pak je rol, wacht niet af. Stel je niet afhankelijk op en neem zelf de regie. Doe dat wel op een nette manier.
 • Wees kritisch en denk zelf goed na. Vraag informatie aan anderen, zoals lotgenoten en hulpverleners. Sluit je aan bij oudergroepen, zoals Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme NVA. Begin op tijd met zoeken naar hulp en informatie.
 • Probeer goed samen te werken met de school en niet de strijd aan te gaan. Bouw een positieve, vertrouwensrelatie met de school op. Geef aan wat wensen en verwachtingen zijn en maak daar afspraken over met de school. En maak de school duidelijk hoe je kind in elkaar zit.

Bron: www.passendonderwijs.nl