Nieuws

Nieuwe samenwerking met basisscholen

In november zijn wij gestart met verschillende samenwerkingen binnen het basisonderwijs op Walcheren. Onze visie en werkwijze sluit aan bij wat basisscholen aangeven nodig te hebben op het gebied van Passend Onderwijs. Daarom zijn wij erg enthousiast om dit in samenwerking met Onze Wijs scholen en Archipel scholen vorm te geven.

 

Onze pedagogen en orthopedagogen werken mee in de klassen. Door uren van arrangementen samen te voegen werkt er een vaste begeleider op vaste uren mee in de school. Op die manier is er tijd en aandacht voor alle leerlingen binnen een groep en hebben de begeleiders de mogelijkheid ad hoc in te springen. Steeds meer leerlingen kunnen op deze manier in de klas ondersteund worden.

 

Natuurlijk staat de begeleiding van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op de eerste plaats. Door in de groep te werken is er naast deze begeleiding ook tijd en aandacht voor de leerlingen zonder arrangement. Andere voordelen van samen in de klas werken zijn deskundigheidsbevordering (we leren van elkaar) en werkdrukverlaging voor de leerkracht. Daarnaast wordt de regeldruk flink verlaagd. Door het  samenwerken in de groep is de begeleider laagdrempelig benaderbaar en is er minder rapportage, overdracht en ander papierwerk noodzakelijk. Wij werken niet met bruto uren, alle uren worden direct aan de leerlingen besteed. Dat is het belangrijkste, vinden we bij Educonsult.

 

De samenwerking met Onze Wijs en Archipel start in november van schooljaar 2016-2017.