Nieuws

Intelligentie-, dyslexie- en dyscalculieonderzoek, nu bij Educonsult!

Intelligentienderzoek en onderzoek op het gebied van leerstoornissen op een kindgerichte manier? Dat kan nu in Midddelburg bij Educonsult Zeeland.

"Wij nemen echt de tijd voor ouders en hun kind, na een uitgebreid intakegesprek brengen wij naast intelligentie en leerstoornissen ook de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart. Het is namelijk belangrijk om naar het kind te kijken, het kind is meer dan alleen een IQ of lees- of rekenproblemen." verteld Myrthe van Baal, orthopedagoog bij Educonsult Zeeland.

De verschillende onderzoeken uit het landelijk protocol worden afgenomen, aangevuld met eventuele andere onderzoeken of observaties die verder van belang zijn.

Wat uiteindelijk het belangrijkste is:  handelingsgerichte adviezen. Enkel de uitslagen zeggen veel ouders, maar ook veel docenten nog niet zo veel. Vooral is interessant met welke lesmethodiek een kind op school verder geholpen kan worden. Er volgen voor de docent concrete adviezen en op maat gemaakte hulpmiddelen. De docent moet dus niet zelf aan de slag om de onderzoeken te interpreteren en hier methodes bij te zoeken.

Het kind krijgt zelf na afloop ook een verslag. Hierin leggen we in begrijpelijke taal uit wat er uit de onderzoeken is gekomen. Wat is een IQ nu precies? Wat zegt dat over mij? Op een positieve manier wordt in dit verslag uitgelegd wat de sterke kanten van het kind zijn, maar ook waarbij de leerling extra hulp zal krijgen.

"Deze manier van onderzoeken sluit aan op onze visie op passend onderwijs. Ook in onze manier van diagnostisch onderzoek zetten wij onze visie door. Wij zijn er om te ontzorgen, de docent moet met onze adviezen en hulpmiddelen direct aan de slag kunnen" - Marrig van de Velde, mede-eigenaar van Educonsult.

 

Onderzoeken kunnen worden afgenomen bij kinderen en jongeren vanaf halverwege groep 4 tot 17 jaar. Voor meer informatie, tarieven en contact: http://www.educonsultzeeland.nl/onderzoek-en-behandeling.htm