Nieuws

Educonsult werkt enthousiast mee aan het project 'ondersteuningskwaliteit autisme bij applicatieontwikkelaar'

Sinds september 2014 is binnen Scalda het project 'ondersteuningskwaliteit autisme bij applicatieontwikkelaar' gestart. Inmiddels is het project in volle gang, er worden mooie resultaten behaald. Vanuit Educonsult werkt Marrig van de Velde als autismedeskundige mee.

 

In dit project wordt samengewerkt door een projectleider, twee docenten, autismedeskundige vanuit Educonsult, stagebedrijven, ouders en natuurlijk de studenten zelf. Opleidingsinformatie, bijvoorbeeld de studiegids en lesmateriaal worden interactief gemaakt. Al vanaf de aanmelding wordt gewerkt volgens een gestructureerd en helder stappenplan, waardoor alle benodigde input voor een student ook bij de juiste mensen in beeld is. Naast de aandacht in het onderwijsproces streeft Scalda naar een naadloze aansluiting op het HBO of de arbeidsmarkt. 

 

Lees het hele artikel van Scalda hier.