Nieuws

Coronavirus: Wel of niet naar mijn afspraak?

Coronavirus: Wel of niet naar mijn afspraak bij Educonsult?

 

Gepubliceerd op: 7 augustus 2020

 

Neem de RIVM richtlijnen serieus
We vragen iedereen om de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen.

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

 

Alle fysieke contacten bij Educonsult zijn weer volledig opgestart. 

 

Indien uw begeleider of behandelaar zelf klachten heeft die kunnen duiden op het coronavirus, zullen de afspraken tijdelijk via beveiligd beeldbellen worden voortgezet. De medewerker van Educonsult zal zich laten testen en bij een negatieve uitslag kan ervoor gekozen worden de afspraken weer fysiek plaats te laten vinden, in overleg met u.

 

Voor gezinsbegeleiding in de thuissituatie: Indien iemand in het gezin klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus, vragen wij u dit zo tijdig als mogelijk kenbaar te maken aan de begeleider. De begeleider kan in deze periode niet bij u aan huis komen. Indien u zich heeft laten testen en een negatieve uitslag heeft, kan de begeleiding in overleg met de begeleider weer aan huis plaatsvinden.

 

Voor behandeling op een locatie van Educonsult: Op onze locaties zijn zo weinig mogelijk mensen aanwezig. Er is iemand die voor u de deur kan opendoen. Ook zijn de behandelaren die afspraken hebben aanwezig. De tijdstippen waarop afspraken ingepland worden zijn niet allemaal meer op het hele uur. Dat zorgt voor minder drukte in de wachtruimte en op de gangen. Wij vragen u indien mogelijk uw kind af te zetten en op te halen aan de deur. Indien u dit wenst, kunt u wel in de wachtruimte of bijvoorbeeld in een lege behandelkamer op uw kind wachten tijdens de afspraak. 

 

Heeft u vragen? Schroom dan niet uw behandelaar te bellen, of het algemeen nummer 0118-236031.

Via het algemeen nummer zijn wij bereikbaar op werkdagen van 09:00 uur tot 13:00, na 13:00 uur via info@educonsultzeeland.nl.