Disclaimer

Disclaimer

 

Educonsult Zeeland wijst u ten aanzien van de website www.educonsultzeeland.nl u op het volgende:

 

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Educonsult Zeeland. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Educonsult Zeeland. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

 

De op deze website getoonde informatie wordt door Educonsult Zeeland met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

 

De informatie op de site wordt met regelmaat aangevuld en/of aangepast. Educonsult Zeeland behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

Hoewel Educonsult Zeeland alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Educonsult Zeeland niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

 

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Educonsult Zeeland, welke geen eigendom zijn van Educonsult Zeeland, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Educonsult Zeeland. Hoewel Educonsult Zeeland uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Educonsult Zeeland worden onderhouden wordt afgewezen.

 

Educonsult Zeeland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.